Vrije Universiteit Brussel K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes


Testonderdelen en toetsvoorbeelden

Testdata en -plaats

Inschrijven

Europees Referentiekader

Contact

 

Website in English

 

Testonderdelen en toetsvoorbeelden

De ITACE for Lecturers bestaat uit een computertest, een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Testonderdelen

 

DEEL 1: COMPUTERTEST

De computertest (max. 1,5 uur) omvat de volgende onderdelen:

 • Woordenschat en grammatica
  • Meerkeuzevragen
  • Gatenteksten, waarin één of meerdere woorden moeten worden ingevuld
 • Luistervaardigheid
  • Begripsvragen via meerkeuze
  • Gatenteksten
 • Leesvaardigheid
  • Begripsvragen via meerkeuze
  • Ordeningsvragen

Alle testitems zijn gebaseerd op academische teksten die toegankelijk zijn voor kandidaten uit diverse disciplines. Deze items worden willekeurig geselecteerd uit een database. Tijdens de test mag u geen hulpmiddelen gebruiken.

Om kennis te maken met de verschillende vraagtypes, kunt u deze korte computertest al even uitproberen.

Opmerking: Deze voorbeeldtest bevat slechts één voorbeeld van de zeven vraagtypes uit de online test. Uiteraard is uw score op dit beperkte overzicht niet representatief voor uw score op de volledige ITACE for Lecturers computertest.

 

DEEL 2: SCHRIFTELIJKE DEEL

Het schriftelijke deel (max. 1 uur) bestaat uit het schrijven van een korte academische tekst. De opdracht is zo opgevat dat het mogelijk is om aan te sluiten bij uw eigen onderzoeks- of onderwijsdomein. De tekst wordt opgesteld in Word, dus u mag ook gebruik maken van de spellingchecker.

De tekst wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • accuraatheid en bereik van de woordenschat
 • grammaticale correctheid en bereik
 • spelling en interpunctie
 • structuur, paragrafering en coherentie

 

Voorbeeld van een schrijftaak:

You wish to obtain funds to do research abroad for one year. Write a 300-word text to the funding body explaining where you plan to go and what your research plans would be. With which researchers or institutes would you like to collaborate? Illustrate the added value your visit will have for your research.

 

DEEL 3: MONDELINGE DEEL

Het mondelinge gedeelte (30 min.) bestaat uit een face-to-face test met twee onderdelen:

 • een korte presentatie binnen een lescontext: u kan voor deze opdracht inspiratie putten uit uw eigen onderwijsopdracht.
 • het beargumenteren van een standpunt op basis van een kort tekstfragment: u krijgt hier de keuze uit 2 onderwerpen van algemeen-academische aard.

U mag beide taken (tegelijk) voorbereiden, gedurende 15 minuten. U mag geen hulpmiddelen gebruiken, maar tijdens de mondelinge test mag u gebruik maken van schematische notities. De mondelinge test zelf duurt ongeveer 15 minuten. De test wordt opgenomen zodat de opname later eventueel beluisterd kan worden door een andere examinator.

De taken worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • accuraatheid en bereik van de woordenschat
 • grammaticale correctheid en bereik
 • vlotheid
 • uitspraak en intonatie
 • structuur en samenhang

 

Voorbeeld van een presentatietaak:

Give a short presentation (5 mins) on the following topic.
Pretend you are teaching an introductory lecture. Explain and illustrate a concept that will play an important role in the course.

 

Voorbeeld van een argumentatietaak:

1.
Restricting access to university (or certain university courses)
More than half of the students who start at a Flemish university in September will not pass their first year. Only medicine and dentistry do better. Medicine, for instance, has a pass rate of about 87%. These also happen to be the only two degree programmes for which students have to take an entrance exam. Should Belgian universities follow the international example and limit university access by means of a selection process (either by setting an entrance exam, or by selecting students based on their performance in secondary school, etc.)?

2. GM food
Genetically modified food is developed because of some perceived advantage either to its producer or its consumers, i.e. lower prices and/or better shelf life and nutritional value). However, some are critical of this technology as the process of combining inter-species genes does not include the checks and balances that are imposed by nature in traditional cultivation. This means that no one can make any accurate predictions about the long term effects of GM food. Should GM food be banned?

K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent