Vrije Universiteit Brussel K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes

Testonderdelen en toetsvoorbeelden

Testdata en -plaats

Inschrijven

Europees Referentiekader

Contact

 

Website in English

 

Testprincipes

De Interuniversity Test of Academic English (ITACE) for Lecturers is een taaltest Academisch Engels.  De testontwikkeling en -afname gebeurt in een interuniversitair samenwerkingsverband met de taalinstituten van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Deze taalinstituten kozen voor de ontwikkeling van een eigen, flexibel inzetbare taaltest die in Vlaanderen als toelatingsvoorwaarde wordt aangeboden naast bestaande internationale tests zoals TOEFL en IELTS. De centra die de test ontwikkelen, beschikken over ruime ervaring op het vlak van Academisch Engels en garanderen een betrouwbare test die aan alle testnormen beantwoordt.

De ITACE for Lecturers werd, op vraag van de VLIR, in april 2014 doorgelicht en gevalideerd door een internationaal panel van onafhankelijke deskundigen. Hiervoor werd een zelfevaluatierapport opgesteld volgens de 17 Minimum Standards van ALTE, gevolgd door een visitatie ter plaatse.

De ITACE for Lecturers test taalvaardigheid Engels in een academische context volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Taalonafhankelijke academische of vakspecifieke vaardigheden worden niet getest. De test is dan ook geen maatstaf voor academisch succes.

De zinnen, teksten en luisterfragmenten die in de vragen aan bod komen, werden ontleend aan een breed gamma van authentieke wetenschappelijke, academische en algemeen informatieve contexten.

K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent